Har du migrene?

  1. Sjeneres du av lys under hodepinen?
  2. Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller er indisponert 1 dag eller mer de siste tre månedene?
  3. Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Dersom du svarer ja på 2 av 3, er sannsynligheten 93 prosent for at du har migrene. Dersom du svarer ja på 3 av 3, er sannsynligheten 98 prosent for at du har migrene.