Om klinikken

Ved Oslo Hodepinesenter vektlegger vi tverrfaglig samarbeide. Vi har faste diskusjonsmøter der vi gjennomgår behandlingen av de ulike pasienter. Vi har også regelmessige møter med Nemus-gruppens fysioterapeuter og kiropraktorer der vi tar opp problemstillinger rundt våre felles pasienter.

This image has an empty alt attribute; its file name is 67982543-edited.jpg

Tine Poole
Dr. Tine Poole er en erfaren allmennlege med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinetilstander. Hun er en anerkjent pioner innen flerfaglig behandling av migrene og startet landets første hodepineklinikk i 1998, som ble et tverrfaglig senter med 40 helsepersonell. Etter noen år i London jobbet Poole 4 år ved Sandvika Nevrosenter og har vært fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter som ble nedlagt i mars 2020 som følge av Corona pandemien. Nå driver hun igjen sin egen klinikk på Skøyen i Oslo – Oslo Hodepinesenter – basert på tverrfaglig samarbeide mellom ulike faggrupper, samt utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell og for pasienter og pårørende. Hun var initiativtaker til etablering av brukerorganisasjonen Hodepine Norge i 2017 der hun sitter i det medisinske fagrådet og er nestleder i styret. Hun var styreleder av Norsk Hodepineselskap i 2015-2017.

My Vuong Hermansen
Utdannet lege ved Universitetet i Oslo 2013
Lege i spesialisering ( LIS 3), tidligere ved Kalnes sykehus, nevrologisk avdeling, for tiden ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus.
Hun interesserer seg spesielt for migrene og andre hodepinesykdommer og forsker i tillegg innen sjeldne nevromuskulære sykdommer.
Tillitsvalgt for LIS-leger ved nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus

Amalie Christine Poole
Utdannet lege ved Universitet i Oslo, 2019.
Lege i spesialisering (LIS 1)
Hun har god erfaring med migrenebehandling og interesserer seg spesielt for utredning av de ulike hodepinesykdommer.

Amalie vikarierer for Tine Poole.

Maria Bovim-Rabey
Utdannet lege i 2006 og spesialist i nevrologi 2018. Har i flere år spesialisert seg innen utredning og behandling av migrene og andre hodepinesykdommer. Hun har også god erfaring med behandling av ungdom, og samarbeidet med Dr. Tine Poole allerede da hun var fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter som nå er nedlagt. Maria og Tine har fortsatt sitt samarbeide og brenner for å hjelpe de som sliter med hodepine. Ønsker du videokonsultasjon så kan Maria gjerne hjelpe deg.

Kristin Gran-Jansen
Sykepleier Kristin Gran-Jansen møter du i resepsjonen. Hun besvarer telefon ( 22 55 11 00) og e-post (post@ohps.no), og sørger for at du får time hos oss så raskt som mulig utfra dine behov. Trenger du veiledning til å fylle ut skjemaer ved førstegangskonsultasjon kan du kontakte Kristin. Hun er også studiekoordinator ved kliniske studier. Kristin har tidligere jobbet som intensivsykepleier ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aleris.

Kristine Cappelen

Utdannet sykepleier ved Høyskolen i Oslo i 2005. Kristine har tidligere jobbet på klinikker som Sjølyst Medisinske Senter, Hudklinikken og Colosseumklinikken og har blant annet erfaring med kosmetiske behandlinger og kliniske studier. Hun jobber primært som studiesykepleier ved Oslo Hodepinesenter.

Mari Svindland

Mari er utdannet sykepleier i 2002. Hun har jobbet med hodepine og migrene siden 2013 både ved Sandvika Nevrosenter og Volvat Hodepinesenter. Mari har spesialisering innen hodepine, migrene og injeksjonsbehandlinger og har i senere tid utdannet seg til kosmetisk sykepleier. Hun er opptatt av et godt resultat både medisinsk og kosmetisk. Hos Mari kan du bestille time til medisinske og kosmetiske injeksjonsbehandlinger.

Zhilwan Gadan