Om klinikken

Ved Oslo Hodepinesenter vektlegger vi tverrfaglig samarbeide. Vi har faste diskusjonsmøter der vi gjennomgår behandlingen av de ulike pasienter. Vi har også regelmessige møter med Nemus-gruppens fysioterapeuter og kiropraktorer der vi tar opp problemstillinger rundt våre felles pasienter.

This image has an empty alt attribute; its file name is 67982543-edited.jpg

Tine Poole
Dr. Tine Poole er en erfaren allmennlege med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinetilstander. Hun er en anerkjent pioner innen flerfaglig behandling av migrene og startet landets første hodepineklinikk i 1998, som ble et tverrfaglig senter med 40 helsepersonell. Etter noen år i London jobbet Poole 4 år ved Sandvika Nevrosenter og har vært fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter som ble nedlagt i mars 2020 som følge av Corona pandemien. Nå driver hun igjen sin egen klinikk på Skøyen i Oslo – Oslo Hodepinesenter – basert på tverrfaglig samarbeide mellom ulike faggrupper, samt utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell og for pasienter og pårørende. Hun var initiativtaker til etablering av brukerorganisasjonen Hodepine Norge i 2017 der hun sitter i det medisinske fagrådet og er nestleder i styret. Hun var styreleder av Norsk Hodepineselskap i 2015-2017.

My Voung Hermansen
Utdannet lege ved Universitetet i Oslo 2013
Lege i spesialisering ( LIS 2)
Oslo Universitetssykehus – Ullevål, Nevroklinikken
Hun interesserer seg spesielt for Hodepinesykdommer
Tillitsvalgt for LIS-leger ved nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus

Amalie Christine Poole
Utdannet lege ved Universitet i Oslo, 2020.
Lege i spesialisering (LIS 1)
Hun interesserer seg spesielt for Hodepinesykdommer

Kristin Gran-Jansen
Du møter Kristin i resepsjonen og på telefon (22 55 11 00) alle hverdager mellom kl 10 og 16. Hun svarer også på henvendelser du sender oss på e-post.

Roar Wesche Juul
Utdannet sykepleier i Trondheim, 1992.
Certificate for clinical research associate (CRA) (2001 – 2001)
The Norwegian association for pharmaceuticals (1996 – 1996)
Roar har mange års erfaring med kosmetiske og medisinske Botox injeksjoner samt med oppfølging av kliniske studier. Du møter ham torsdager og fredager hos oss.

Bente Kristensen
NLP- og coachutdanning hos Metaresource ( 2010), sertifisert DNCF coach. Hun er også utdannet helsecoach, kostholdsveileder, instruktør i mindfullness, Mediyoga-instruktør samt Mediyoga stress og utbrenthet coach. I tillegg har hun åtte års universitetsutdanning innen internasjonale forhold, PR og kommunikasjon.
Bente vektlegger avspenning, pust og indre ro og holder kurs i mindfullness og mediyoga hos oss.

Jannicke Haugen
Varamedlem i Pasient organisasjonen Hodepine Norge
Tilleggsutdanning ved Huma Nova i Psykosyntese, organisasjonsteori og diplomutdanning til samtalecoach.
I hennes timer får du verktøy og innsikter som gjør at du kan forstå deg selv og andre bedre. Du lærer å aktivt ta ansvar for livet ditt og ta valg som er i tråd med det du innerst inne vil.