Om klinikken

Ved Oslo Hodepinesenter vektlegger vi tverrfaglig samarbeide. Vi har faste diskusjonsmøter der vi gjennomgår behandlingen av de ulike pasienter. Vi har også regelmessige møter med Nemus-gruppens fysioterapeuter og kiropraktorer der vi tar opp problemstillinger rundt våre felles pasienter.

This image has an empty alt attribute; its file name is 67982543-edited.jpg

Tine Poole
Dr. Tine Poole er en erfaren allmennlege med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinetilstander. Hun er en anerkjent pioner innen flerfaglig behandling av migrene og startet landets første hodepineklinikk i 1998, som ble et tverrfaglig senter med 40 helsepersonell. Etter noen år i London jobbet Poole 4 år ved Sandvika Nevrosenter og har vært fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter som ble nedlagt i mars 2020 som følge av Corona pandemien. Nå driver hun igjen sin egen klinikk på Skøyen i Oslo – Oslo Hodepinesenter – basert på tverrfaglig samarbeide mellom ulike faggrupper, samt utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell og for pasienter og pårørende. Hun var initiativtaker til etablering av brukerorganisasjonen Hodepine Norge i 2017 der hun sitter i det medisinske fagrådet og er nestleder i styret. Hun var styreleder av Norsk Hodepineselskap i 2015-2017.

My Vuong Hermansen
Utdannet lege ved Universitetet i Oslo 2013.

Tidligere jobbet ved nevrologisk avdeling ved Kalnes sykehus. For tiden overlege ved nevrologisk avdeling ved Ullevål sykehus, samt Hodepineklinikken ved Rikshospitalet.
Hun interesserer seg spesielt for migrene og andre hodepinesykdommer og forsker i tillegg innen sjeldne nevromuskulære sykdommer.

Amalie Christine Poole
Utdannet lege ved Universitet i Oslo, 2019.
Lege i spesialisering (LIS 2)
Hun har god erfaring med migrenebehandling og interesserer seg spesielt for utredning av de ulike hodepinesykdommer.

Maria Bovim-Rabey
Utdannet lege i 2006 og spesialist i nevrologi 2018. Har i flere år spesialisert seg innen utredning og behandling av migrene og andre hodepinesykdommer. Hun har også god erfaring med behandling av ungdom, og samarbeidet med Dr. Tine Poole allerede da hun var fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter som nå er nedlagt. Maria og Tine har fortsatt sitt samarbeide og brenner for å hjelpe de som sliter med hodepine. Ønsker du videokonsultasjon så kan Maria gjerne hjelpe deg.

Kristine Cappelen

Utdannet sykepleier ved Høyskolen i Oslo i 2005. Kristine har tidligere jobbet på klinikker som Sjølyst Medisinske Senter, Hudklinikken og Colosseumklinikken og har blant annet erfaring med kosmetiske behandlinger og kliniske studier. Hun jobber primært som studiesykepleier ved Oslo Hodepinesenter.

Mari Svindland

Mari er utdannet sykepleier i 2002. Hun har jobbet med hodepine og migrene siden 2013 både ved Sandvika Nevrosenter og Volvat Hodepinesenter. Mari har spesialisering innen hodepine, migrene og injeksjonsbehandlinger og har i senere tid utdannet seg til kosmetisk sykepleier. Hun er opptatt av et godt resultat både medisinsk og kosmetisk. Hos Mari kan du bestille time til medisinske og kosmetiske injeksjonsbehandlinger.

Zhilwan Gadan

Zhilwan uteksaminerte ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Debrecen i 2015. Han har siden dette jobbet ved nevrologisk avdelingen på sykehuset Østfold. Zhilwan har tidlig i sin karriere vist interesse for hodepine og har nå opparbeidet seg en bred og lang erfaring innen dette feltet. Han har nylig gjennomført et masterprogram i hodepine ved Dansk Hodepinesenter hvor hans hovedoppgave fokuserte på kvalitetsikring blant utredning og behandling av hodepinepasienter. 

Zhilwan er foreløpig under siste del av sin utdanningsforløp for sin spesialisering som nevrolog. Etter dette planlegger han å fortsette sitt arbeid innen hodepine ved Kalnes og her ved Oslo Hodepinesenter.

Jakob Thorkildsen

Jakob er uteksaminert ved universitetet i Bergen i 2013. Er spesialist i allmennmedisin og arbeider som kommuneoverlege i Berlevåg. Han har spesiell interesse for hodepine og migrene, og svært bred kompetanse innen dette feltet. Jakob jobber fast hver 3.uke ved Oslo Hodepinesenter.

Olav Elvemo

Olav Elvemo er utdannet psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut. Han har mange års erfaring med å behandle pasienter i alle aldre med hodepine og migrene. Han tilbyr også kurs for barn/unge og for voksne sammen med dr. Tine Poole.  

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser. Elvemo kartlegger dine utfordringer og etablerer tydelige problemstillinger og mål for terapien. Han vil gi deg øvelser og teknikker som vil kunne hjelpe deg til å mestre problemene på en bedre måte slik at du kan bryte selvforsterkende onde sirkler.

Ingrid Nome Dueland

Lege ved Oslo Hodepinesenter.