Priser

Medisinsk behandlingOrdinær prisHodepine Norge
Hodepineutredning, førstegangskonsultasjon (90 min)39003510
Kontroll (30 min)19001710
Videokonsultasjon (30 min)19001710
Botox, tanngnissing (medikament kommer i tillegg)19001710
Botox, svette armhuler (medikament kommer i tillegg)23002300
Botox, svette hender (medikament kommer i tillegg)32003200
Konsultasjon, sykepleier (30 min)14501305
Tillegg for injeksjon under konsultasjon (medikament medbringes eller kommer i tillegg)170150
Injeksjon uten konsultasjon (medikament medbringes eller kommer i tillegg)300270
Annet etter medgått tid (telefon, e-post, fornyelse av resepter, legeattester, trygdeerklæringer mv.)300-1900270-1710
Kort legeattest under konsultasjon300270
Kosmetisk behandlingPris
Botox injeksjon (rynkebehandling), 1 område2450*
Botox injeksjon (rynkebehandling), 2 områder3250*
Botox injeksjon (rynkebehandling), 3 områder3950*
*Fra 01.01.2021 er det innført merverdiavgift på kosmetiske behandlinger som ikke er
medisinsk begrunnet. Oppgitte priser er inkludert merverdiavgift.

Prislisten gjelder fra 01.01.2021. Øvrige priser etter avtale.

Akkurat som hos sykehusene skaper det problemer for vår planlegging og ressursallokering dersom du ikke møter opp til timen din, og derfor må vi dessverre ta betalt dersom du glemmer timen eller avbestiller for sent. Avbestilling av oppsatt time 2 virkedager før faktureres med 50%. Avbestilling av oppsatt time 1 virkedag før faktureres med 100%.

Vi setter pris på at endring eller avbestilling av 1.gangskonsultasjon skjer senest 3 virkedager før oppsatt tid.