Priser

Medisinsk behandlingOrdinær prisHodepine Norge
Hodepineutredning, førstegangskonsultasjon (90 min)39003510
Kontroll (30 min)19001710
Videokonsultasjon (30 min)19001710
Botox, tanngnissing (medikament kommer i tillegg)19001710
Botox, svette armhuler (medikament kommer i tillegg)23002300
Botox, svette hender (medikament kommer i tillegg)32003200
Konsultasjon, sykepleier (30 min)14501305
Tillegg for injeksjon under konsultasjon (medikament medbringes eller kommer i tillegg)170150
Injeksjon uten konsultasjon (medikament medbringes eller kommer i tillegg)300270
Annet etter medgått tid (telefon, e-post, fornyelse av resepter, legeattester, trygdeerklæringer mv.)300-1900270-1710
Kort legeattest under konsultasjon300270
Kosmetisk behandlingPris
Botox injeksjon (rynkebehandling), 1 område2450*
Botox injeksjon (rynkebehandling), 2 områder3250*
Botox injeksjon (rynkebehandling), 3 områder3950*
*Fra 01.01.2021 er det innført merverdiavgift på kosmetiske behandlinger som ikke er
medisinsk begrunnet. Oppgitte priser er inkludert merverdiavgift.

Prislisten gjelder fra 01.01.2021. Øvrige priser etter avtale.