Priser

Medisinsk behandlingOrdinær prisHodepine Norge**
Hodepineutredning, førstegangskonsultasjon (inntil 90 min)39003510
Kontroll (inntil 30 min)
oppmøte/video/telefon
eks: oppfølgning med gjennomgang av anfallskalender, medisinering, videre plan, samt epikrise til fastlege
19001710
Enkel kontakt ( inntil 15 min)
oppmøte/video/telefon
eks: endring av medikament, injeksjonsbehandling CGRP*- hemmer
950950
Enkel kontakt ( inntil 5 min)
telefon
eks: endring av dose, bivirkning av medikament, reseptfornyelse
350350
Botox, svette armhuler (medikament kommer i tillegg- refusjonsberettiget)23002300
Botox, svette hender (medikament kommer i tillegg- refusjonsberettiget)40004000
GON* blokade (inntil 10 min) inkl. medikament800800
Tillegg for materialkostnad ved injeksjon under konsultasjon (medikament f.eks Botox medbringes fra apotek- reseptbelagt )150150
Tillegg for enkel legeerklæring350350
Tillegg for utvidet legeerklæring950950
*GON ( Great Occipital Nerve) blokade
*CGRP ( Calcitonin-Gen-Relatert-Peptid)
** Hodepine Norge; pasientforbundet for alle med migrene og andre hodepinesykdommerMedlemmer gis 10% rabatt på førstegangsutredning og på 30 minutters oppfølgnings
konsultasjoner


Prislisten gjelder fra 01.01.2023.

Akkurat som ved sykehusene skaper det problemer for vår planlegging og ressursallokering dersom du ikke møter opp til timen din, og derfor må vi dessverre ta betalt dersom du glemmer timen eller avbestiller for sent.

Vi setter pris på at endring eller avbestilling av 1.gangskonsultasjon skjer senest 3 virkedager før oppsatt tid.

Konsultasjoner avbestilt senere enn to virkedager før avtalt tid belastes med 50% av konsultasjonspris, mens konsultasjoner avbestilt senere enn én virkedag før avtalt tid belastes som ordinær konsultasjon.