Kategorier
Uncategorized

Endringer i reglene for refusjon på CGRP-hemmere

Fra 1. april 2022 har helsemyndighetene bestemt at det blir innstramminger i reglene for å få – og beholde individuell refusjon (blå resept) for CGRP-hemmere. Det innebærer bl.a. at alle må gjennom 3 måneders behandlingspauser, og at det blir strengere krav til effekt for å få fortsatt refusjon.

For mer informasjon se: For rigid, sier forbundet om innstramming i reglene for CGRP-hemmere – Hodepine Norge