Kategorier
Uncategorized

VIDEO:

Triggerfaktorer Hva utloser migrene

Kategorier
Uncategorized

VIDEO:

Migrene, PIN koden

Kategorier
Uncategorized

Det nytter!

27. oktober 2022 ble det vedtatt at kravet om behandlingspause skal trekkes tilbake.

Kategorier
Uncategorized

Endring i reglene for individuell refusjon for CGRP-hemmere

Godkjenning på individuell refusjon fra Helfo ble fra og med 1. oktober 2020 tidsbegrenset til 1 år  

27. oktober 2022 ble det vedtatt at kravet om behandlingspause skal trekkes tilbake.