Kategorier
Uncategorized

Barnepsykolog Maren Østvold Lindheim

Barnepsykolog Maren Lindheim

Endelig har vi et tverrfaglig tilbud som er spesielt rettet mot barn, ungdom og unge voksne som sliter med mye hodepine. Psykologspesialist Maren Østvold Lindheim er utdannet ved Psykologisk Institutt i Oslo og arbeider på Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Maren har spesialisering innen barn og ungdomspsykologi og har lang erfaring med å hjelpe alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn og ungdom og deres familier med sykdomsmestring, kronisk og akutt smerte og krevende behandling. Hun har utdanning i klinisk hypnose, driver Friluftssykehuset OUS og er opptatt av å hjelpe pasienter til å finne frem til egne ressurser slik at de kan hjelpe seg selv til et best mulig liv.

Kategorier
Uncategorized

Endring i regler om behandlingspause fra 1. januar 2023

Første januar 2023 er datoen for når det blir slutt på de rigide reglene som ble innført fra 1. april i år:

  • Tvungen behandlingspause for CGRP-hemmere
  • Kun lov å prøve ut to av tre CGRP-hemmere
  • Rigide regler for når man får lov å fortsette med CGRP-hemmere etter 3 måneders prøve

Departementet ber Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet tilbakeføre vilkårene for
individuell stønad til CGRP-hemmere i tråd med Stortingets vedtak, med virkning fra 1.
januar 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet i brev til Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet 7. desember 2022
Kategorier
Uncategorized

Vi har ledig time

SLITER DU MED HODEPINE?

1) Opplever du kvalme/uvelhet når du har vondt i hodet?

2) Opplever du lysskyhet under hodepineanfallet (du vil helst skru ned for lyset eller ligge i mørkt rom)

3) Har du hatt fravær fra skole eller jobb pga. hodepineanfall minst en gang siste 3 måneder?

Svarer du ja på 2 av disse så er det veldig sannsynlig at din hodepine er migrene, og svarer du ja på alle tre spørsmålene er det nesten helt sikkert.

Nå har vi kort ventetid  og tar imot barn, ungdom og voksne.

Ring Oslo Hodepinesenter: 22 55 11 00

eller send epost til: post@OHPS.no

Kategorier
Uncategorized

KAN DET VÆRE MIGRENE?

Dersom du svarer ja på to av tre spørsmål, er det 93 prosent sannsynlighet for at det er migrene du har.
Hvis svaret er ja på alle tre spørsmålene, er det 98 prosent sannsynlighet for det samme.

PIN-koden kan ikke gi deg diagnosen, men den gir deg en pekepinn på om det er på tide å ta opp saken med legen din.

Kategorier
Uncategorized

MIGRENE

Visste du at 900.000 personer i Norge har migrene? Det er 1 av 6 personer!

Er du en av dem som har hodepine en eller flere ganger i uken? Da bør du komme innom Oslo Hodepinesenter for en utredning. Det finnes mange typer migrene, og flere behandlinger, både forebyggende og ved anfall. Her får du hjelp til å finne hvilke som passer best til deg og dine behov.

Ta kontakt med Oslo Hodepinesenter på 22 55 11 00, eller post@ohps.no

Kategorier
Uncategorized

VIDEO:

Triggerfaktorer Hva utloser migrene

Kategorier
Uncategorized

VIDEO:

Migrene, PIN koden

Kategorier
Uncategorized

Det nytter!

27. oktober 2022 ble det vedtatt at kravet om behandlingspause skal trekkes tilbake.

Kategorier
Uncategorized

Endring i reglene for individuell refusjon for CGRP-hemmere

Godkjenning på individuell refusjon fra Helfo ble fra og med 1. oktober 2020 tidsbegrenset til 1 år  

27. oktober 2022 ble det vedtatt at kravet om behandlingspause skal trekkes tilbake.

Kategorier
Uncategorized

Vi har ledig time

SLITER DU MED HODEPINE?

1) Opplever du kvalme/uvelhet når du har vondt i hodet?

2) Opplever du lysskyhet under hodepineanfallet (du vil helst skru ned for lyset eller ligge i mørkt rom)

3) Har du hatt fravær fra skole eller jobb pga. hodepineanfall minst en gang siste 3 måneder?

Svarer du ja på 2 av disse så er det veldig sannsynlig at din hodepine er migrene, og svarer du ja på alle tre spørsmålene er det nesten helt sikkert.

Nå har vi kort ventetid  og tar imot barn, ungdom og voksne.

Ring Oslo Hodepinesenter: 22 55 11 00

eller send epost til: post@OHPS.no