Forberedelser før førstegangskonsultasjon

Når du bestiller time til 1. gangs hodepineutredning må du ta med egenmelding til konsultasjonen. Denne får du tilsendt ved bestilling og består av 3 ulike skjemaer. Snakk med sykepleieren om det er noe du synes er uklart.

Ved grundig utfylling av skjemaet vil du få best utbytte av konsultasjonen. Start utfyllingen i god tid før din timeavtale. Anfallsregistreringen går over flere dager.

Tenk også over

  • Hvor lenge har jeg hatt det slik
  • Hvor ofte har jeg smerter
  • Hva gjør jeg når jeg får smerter
  • Hvor er det vondt
  • Opplever jeg andre symptomer enn hodepinene (før, under og etter smertene)
  • Hvilke medisiner bruker jeg (hvor mye og hvor ofte)
  • I hvilken grad hemmer hodepinen meg i mine daglige gjøremål