Priser

Medisinsk behandlingPris
Lege
Hodepineutredning, førstegangskonsultasjon (inntil 90 min)4400
Kontroll (inntil 30 min)
oppmøte/video/telefon
(oppfølgning med gjennomgang av anfallskalender, medisinering, videre plan, samt epikrise til fastlege)
2200
Enkel kontakt (inntil 15 min)
oppmøte/video/telefon
(endring av medikament, injeksjonsbehandling CGRP1– hemmer)
800
Enkel kontakt ( inntil 5 min)
telefon
(endring av dose, bivirkning av medikament, reseptfornyelse)
350
Botox, svette armhuler (medikament kommer i tillegg- refusjonsberettiget)2300
Botox, svette hender (medikament kommer i tillegg- refusjonsberettiget)4000
GON2 blokade (inntil 10 min) inkl. medikament800
Tillegg for materialkostnad ved injeksjon under konsultasjon (medikament f.eks Botox medbringes fra apotek- reseptbelagt )150
Tillegg for enkel legeerklæring / søknad Helfo350
Tillegg for utvidet legeerklæring950
Samtaleterapeut
Samtaleterapeut (60 min)2000
Psykolog (barn, ungdom og unge voksne)
Konsultasjon (45 min)2600
Prisene gjelder fra 1. november 2023.

Tidkrevende ekstraarbeid ( f. eks gjennomgang av tidligere journaler, møter, omfattende attester eller søknader) faktureres for medgått tid.

1) CGRP ( Calcitonin-Gen-Relatert-Peptid)

2) GON ( Great Occipital Nerve) blokade

Akkurat som ved sykehusene skaper det problemer for vår planlegging og ressursallokering dersom du ikke møter opp til timen din, og derfor må vi dessverre ta betalt for konsusltasjonen dersom du glemmer timen eller avbestiller for sent.

Konsultasjoner avbestilt senere enn to virkedager før avtalt tid belastes med 50% av konsultasjonspris, mens konsultasjoner avbestilt senere enn én virkedag før avtalt tid belastes som ordinær konsultasjon.

Vi setter pris på at endring eller avbestilling av førstegangskonsultasjon skjer senest 3 virkedager før oppsatt tid.