Priser

Medisinsk behandlingOrdinær prisHodepine Norge1
Lege
Hodepineutredning, førstegangskonsultasjon (inntil 90 min)44003960
Kontroll (inntil 30 min)
oppmøte/video/telefon
(oppfølgning med gjennomgang av anfallskalender, medisinering, videre plan, samt epikrise til fastlege)
22001960
Enkel kontakt (inntil 15 min)
oppmøte/video/telefon
(endring av medikament, injeksjonsbehandling CGRP2– hemmer)
800800
Enkel kontakt ( inntil 5 min)
telefon
(endring av dose, bivirkning av medikament, reseptfornyelse)
350350
Botox, svette armhuler (medikament kommer i tillegg- refusjonsberettiget)23002300
Botox, svette hender (medikament kommer i tillegg- refusjonsberettiget)40004000
GON3 blokade (inntil 10 min) inkl. medikament800800
Tillegg for materialkostnad ved injeksjon under konsultasjon (medikament f.eks Botox medbringes fra apotek- reseptbelagt )150150
Tillegg for enkel legeerklæring350350
Tillegg for utvidet legeerklæring950950
Samtaleterapeut
Samtaleterapeut (60 min)20001800
Psykolog (barn, ungdom og unge voksne)
Førstegangssamtale (60 min)29002610
Oppfølgningssamtale (30 min)19001710
Prisene gjelder fra 1. november 2023.

1) Hodepine Norge; pasientforbundet for alle med migrene og andre hodepinesykdommer. Medlemmer gis 10% rabatt på førstegangsutredning og på 30-minutters oppfølgningskonsultasjoner.

2) CGRP ( Calcitonin-Gen-Relatert-Peptid)

3) GON ( Great Occipital Nerve) blokade

Akkurat som ved sykehusene skaper det problemer for vår planlegging og ressursallokering dersom du ikke møter opp til timen din, og derfor må vi dessverre ta betalt for konsusltasjonen dersom du glemmer timen eller avbestiller for sent.

Konsultasjoner avbestilt senere enn to virkedager før avtalt tid belastes med 50% av konsultasjonspris, mens konsultasjoner avbestilt senere enn én virkedag før avtalt tid belastes som ordinær konsultasjon.

Vi setter pris på at endring eller avbestilling av førstegangskonsultasjon skjer senest 3 virkedager før oppsatt tid.