Om hodepine

International Headache Society (IHS) har utarbeidet kriterier for diagnostisering av ulike typer hodepine og -smerter. Det finnes over 200 ulike hodepinediagnoser i henhold til disse kriteriene (IHS kriterier).


Enhver hodepine eller hodesmerte som kommer tilbake over 3 måneders tid og på noen måte går ut over ditt daglige liv bør diagnostiseres hos legen. Dersom en eksisterende hodepine eller hodesmerte plutselig forverres eller endrer seg bør du også oppsøke lege.

Migrene er den vanligste hodepinetypen som fører til legebesøk. Likevel anslås det at majoriteten av de som har sykdommen ikke har fått stilt diagnosen hos legen. Mange vet derfor ikke at hodepinen de har er migrene, og at det kan finnes god behandling.

Sykdommen varierer i hyppighet og intensitet gjennom livet, samtidig som den varierer fra person til person. Sykdommen medfører mange andre symptomer enn selve hodepinen, eksempelvis irritabilitet, nedstemthet, tretthet, nakkesmerter, og sultfølelse.

Ofte varer et typisk migreneanfall fra timer til døgn uten medisiner eller med feil behandling. Det karakteriseres av dunkende hodesmerter, som oftest fortil (panne/tinning) på en side av gangen, sammen med kvalme, brekninger og lys-/lydskyhet.

Behandling av migrene kan gjøres på ulike måter. Hva som passer best for deg, avhenger blant annet av hvor ofte du har anfall, og når du får dem.
Personer som er mye plaget av migrene, eller som har dårlig effekt av ordinære smertestillende kan ha glede av forebyggende behandling med blant annet spesialutviklede migrenemedisiner.

Vanligvis anbefales det at du forsøker forebyggende medisiner dersom du har tre eller flere migreneanfall i måneden, særlig dersom anfallene er langvarige og vanskelige å behandle med anfallsmedisiner.

Lege Anne Christine poole