Våre behandlere

Ved Oslo Hodepinesenter vektlegger vi tverrfaglig samarbeide. Vi har faste diskusjonsmøter med fremlegging av pasienter som har komplisert eller omfattende hodepinesykdommer nevrolog Aud Nome Dueland. Vi har også regelmessige møter med Nemus-gruppens fysioterapeuter og kiropraktorer der vi tar opp problemstillinger rundt våre felles pasienter.

Dr. Tine Poole er med i nettverksgruppe ledet av Hodepineklinikken ved Rikshospitalet der enkeltsaker også drøftes.

This image has an empty alt attribute; its file name is 67982543-edited.jpg
Tine Poole

Klinkikksjef.
Dr. Tine Poole er en erfaren allmennlege med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinetilstander. Hun er en anerkjent pioner innen flerfaglig behandling av migrene og startet landets første hodepineklinikk i 1998, som ble et tverrfaglig senter med 40 helsepersonell. Etter noen år i London jobbet Poole 4 år ved Sandvika Nevrosenter og har vært fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter som ble nedlagt i mars 2020 som følge av Corona pandemien. Nå driver hun igjen sin egen klinikk på Skøyen i Oslo – Oslo Hodepinesenter – basert på tverrfaglig samarbeide mellom ulike faggrupper, samt utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell og for pasienter og pårørende. Hun var initiativtaker til etablering av brukerorganisasjonen Hodepine Norge i 2017 der hun er styreleder og sitter i det medisinske fagrådet.

Hun var styreleder av Norsk Hodepineselskap i 2015-2017 og var initiativtaker til at dette forbundet ble en underorganisasjon av den norske legeforening.

Ingrid Nome Dueland

Dr. Ingrid Nome Dueland er utdannet ved Jagiellonian University, Krakow, 2015. Hun har jobbet flere år med ortopedisk kirurgi og har mye erfaring med akutte hode- og nakkeskader. Ingrid er opptatt av følgene etter hodetraumer, behandling av post-commotio hodepine, andre hodepiner og migrene. Hun har også et godt lag med barn og unge pasienter.

Amalie Christine Poole

Dr. Amalie Christine Poole er utdannet ved Universitet i Oslo (2019). Hun er forsker ved NTNU tilknyttet Norsk senter for hodepineforskning NorHEAD, der hun undersøker effekten av Bio-feedback behandling ved episodisk migrene. Amalie har god erfaring med migrenebehandling og interesserer seg spesielt for utredning og behandling av ulike hodepinesykdommer. Hun har også et godt lag med barn og unge pasienter.

Maria Bovim-Rabey

Dr. Maria Bovim-Rabey er utdannet i 2006 og spesialist i nevrologi 2018. Har i flere år spesialisert seg innen utredning og behandling av migrene og andre hodepinesykdommer. Hun har også god erfaring med behandling av ungdom, og samarbeidet med Dr. Tine Poole allerede da hun var fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter som nå er nedlagt. Maria og Tine har fortsatt sitt samarbeide og brenner for å hjelpe de som sliter med hodepine. Ønsker du videokonsultasjon så kan Maria gjerne hjelpe deg.

Zhilwan Gadan

Dr. Zhilwan Gadan er uteksaminert ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Debrecen i 2015. Han har siden dette jobbet ved nevrologisk avdeling på sykehuset Østfold. Zhilwan har tidlig i sin karriere vist interesse for hodepine og har nå opparbeidet seg en bred og lang erfaring innen dette feltet. Han har nylig gjennomført et masterprogram i hodepine ved Dansk Hodepinesenter hvor hans hovedoppgave fokuserte på kvalitetssikring blant utredning og behandling av hodepinepasienter. 

Zhilwan er foreløpig under aller siste del av sin utdanningsforløp for sin spesialisering som nevrolog. Han fortsetter sitt arbeid innen hodepine ved nevrologisk avdeling Kalnes sykehus og her ved Oslo Hodepinesenter.

Jakob Thorkildsen

Dr. Jakob Thorkildsen er uteksaminert ved universitetet i Bergen i 2013. Er spesialist i allmennmedisin og arbeider som kommuneoverlege i Berlevåg. Han har spesiell interesse for hodepine og migrene, og har tilegnet seg svært bred kompetanse innen dette feltet. Jakob jobber fast 3 uker hver 3.uke ved Oslo Hodepinesenter. Han har også et godt lag med barn og unge pasienter.

Maren Lindheim

Psykologspesialist Maren Østvold Lindheim er utdannet ved Psykologisk Institutt i Oslo og arbeider på Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Maren har spesialisering innen barn og ungdomspsykologi og har lang erfaring med å hjelpe alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn og ungdom og deres familier med sykdomsmestring, kronisk og akutt smerte og krevende behandling. Hun har utdanning i klinisk hypnose, driver Friluftssykehuset OUS og er opptatt av å hjelpe pasienter til å finne frem til egne ressurser slik at de kan hjelpe seg selv til et best mulig liv.

Jannicke Haugen

Jannicke Haugen er en dyktig samtalecoach og en enestående ressurs for pasienter som lever med kronisk migrene. Hennes bakgrunn som samtaleterapeut og organisasjonskonsulent fra Huma Nova, kombinert med betydelig erfaring som administrerende direktør i Nordisk Film, gir henne et unikt perspektiv som styrker hennes evne til å lede og veilede.

Gjennom mange års dedikert tjeneste har Jannicke vist en enestående evne til å utvikle sterke ledere og hjelpe enkeltpersoner med å realisere sitt fulle potensial. Hun forstår grundig at hver person er unik, og hun er engasjert i å avdekke og styrke individuelle ressurser for å møte utfordringene knyttet til kronisk migrene.

Som styremedlem i Hodepine Norge og aktiv deltaker i svartjenesten, er Jannicke dypt forankret i å støtte og veilede de som lever med migrene. Med personlig erfaring fra egen migreneutfordring, har hun en særegen innsikt i både de fysiske og emosjonelle aspektene av denne tilstanden.

Jannickes tilnærming skaper en trygg og støttende atmosfære for pasientene. Ved å utforske deres egne ressurser og finne skreddersydde løsninger, veileder hun dem mot å håndtere kronisk migrene og oppnå et mest mulig tilfredsstillende liv.