Har du migrene?

PIN-testen
(Photophobia, Indisposed, Nausea)

  • Sjeneres du av lys under hodepinen?
  • Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller er indisponert 1 dag eller mer de siste tre månedene?
  • Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Svarer du ja på 2 av disse spørsmålene er det 93 % sannsynlighet for at du har migrene. Svarer du ja på alle spørsmålene er det 98 % sannsynlighet for at du har migrene.