Kategorier
Uncategorized

Endring i regler om behandlingspause fra 1. januar 2023

Første januar 2023 er datoen for når det blir slutt på de rigide reglene som ble innført fra 1. april i år:

  • Tvungen behandlingspause for CGRP-hemmere
  • Kun lov å prøve ut to av tre CGRP-hemmere
  • Rigide regler for når man får lov å fortsette med CGRP-hemmere etter 3 måneders prøve

Departementet ber Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet tilbakeføre vilkårene for
individuell stønad til CGRP-hemmere i tråd med Stortingets vedtak, med virkning fra 1.
januar 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet i brev til Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet 7. desember 2022
Kategorier
Uncategorized

Vi har ledig time

SLITER DU MED HODEPINE?

1) Opplever du kvalme/uvelhet når du har vondt i hodet?

2) Opplever du lysskyhet under hodepineanfallet (du vil helst skru ned for lyset eller ligge i mørkt rom)

3) Har du hatt fravær fra skole eller jobb pga. hodepineanfall minst en gang siste 3 måneder?

Svarer du ja på 2 av disse så er det veldig sannsynlig at din hodepine er migrene, og svarer du ja på alle tre spørsmålene er det nesten helt sikkert.

Nå har vi kort ventetid  og tar imot barn, ungdom og voksne.

Ring Oslo Hodepinesenter: 22 55 11 00

eller send epost til: post@OHPS.no