Kliniske studier

Kliniske studier er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable. Mange av våre pasienter har deltatt i slike kliniske studier gjennom årene og bidratt til den kunnskapen vi har om dagens migrene medisiner.

Noe for deg?  Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om pågående studier.

Telefonnummer fra 8/9: 22 55 11 00

Eller epost: post@oslohodepinesenter.no