Kategorier
Uncategorized

Endring i regler om behandlingspause fra 1. januar 2023

Første januar 2023 er datoen for når det blir slutt på de rigide reglene som ble innført fra 1. april i år:

  • Tvungen behandlingspause for CGRP-hemmere
  • Kun lov å prøve ut to av tre CGRP-hemmere
  • Rigide regler for når man får lov å fortsette med CGRP-hemmere etter 3 måneders prøve

Departementet ber Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet tilbakeføre vilkårene for
individuell stønad til CGRP-hemmere i tråd med Stortingets vedtak, med virkning fra 1.
januar 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet i brev til Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet 7. desember 2022