Lenker

Artikler skrevet av Dr. Poole fra Hodepine Norge

Migrenebehandling i unntakstid

Mange opplever nå å få sin behandling mot kronisk migrene avlyst på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med Koronavirus-utbruddet.

 

 

 

Legemiddelmangel

Aimovig 70mg mangler nå på apotekene, men utenlandske pakker er tilgjengelige.

 

 

 

Individuell refusjon for Ajovy

Ny CGRP-hemmer får individuell refusjon. Den forebyggende migrenemedisinen Ajovy får individuell refusjon fra torsdag 19. desember. Flere muligheter for bedring Forbundet er glad for at enda en forebyggende medisin mot migrene i klassen CGRP-hemmere, blir tilgjengelig for de hardest rammede migrenepasientene. 

 

 

 

Stor pågang etter individuell refusjon for Aimovig

Etter at mulighet for individuell refusjon ble innvilget for den forebyggende migrenemedisinen Aimovig, opplever landets leger nå svært stor pågang av pasienter som krever slik søknad.

 

 

 

Emgality fås nå i Norge

Den forebyggende migrenemedisinen Emgality er nå godkjent for bruk i Norge.

 

 

 

 

Beskyttet: Refusjon av botulinumtoksin mot kronisk migrene

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

 

 

 

 

Migrene av Dr. Anne Christine Buckley Poole

500 000 nordmenn lider av migrene, og langt de fleste er kvinner. I denne boken øser allmennlege og migreneekspert Anne Christine (Tine) Poole av sin kunnskap om lidelsen. Bestill den her!