Kategorier
Uncategorized

Endelig har vi et tverrfaglig tilbud som er spesielt rettet mot barn, ungdom og unge voksne som sliter med mye hodepine.

 Psykologspesialist Maren Østvold Lindheim er utdannet ved Psykologisk Institutt i Oslo og arbeider på Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Maren har spesialisering innen barn og ungdomspsykologi og har lang erfaring med å hjelpe alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn og ungdom og deres familier med sykdomsmestring, kronisk og akutt smerte og krevende behandling. Hun har utdanning i klinisk hypnose, driver Friluftssykehuset OUS og er opptatt av å hjelpe pasienter til å finne frem til egne ressurser slik at de kan hjelpe seg selv til et best mulig liv.